Tag: mở thẻ tín dụng quốc tế

CÁC THƯƠNG HIỆU TÍN DỤNG QUỐC TẾ HIỆN NAY

Chúng ta thường thấy trên thẻ tín dụng có in các logo như Visa, Master, JCB…đây chính là logo của các Thương hiệu tín dụng quốc tế, đang được sử dụng rộng rãi khắp nơi trên thế giới.